Objavte svet našich produktov

čo chcete Maľovať?

čo chcete Maľovať?

Newsletter VIDARON

Ak chcete dostávať aktuálne informácie
zo stránok, prihláste sa k odberu nášho newsletteru.


Podľa čl. 24 ods. 1 zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Z. z. ročník 2002 č. 101 čiastka 926 v znení neskorších zmien) informujeme, že správcom osobných údajov je Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. so sídlom v Lubzinie 34a (39-102). Osobné údaje sa poskytli dobrovoľne na účely neskoršieho kontaktu. Osobné údaje sa sprístupnia výhradne subjektom, ktoré sú na to oprávnené na základe právnych predpisov. Máte právo pristupovať k obsahu svojich údajov a právo tieto údaje opravovať.

Zaregistrujte sa