Objavte svet našich produktov

čo chcete Maľovať?

čo chcete Maľovať?

Newsletter VIDARON

Ak chcete dostávať aktuálne informácie
zo stránok, prihláste sa k odberu nášho newsletteru.


Podľa čl. 24 ods. 1 zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Z. z. ročník 2002 č. 101 čiastka 926 v znení neskorších zmien) informujeme, že správcom osobných údajov je Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. so sídlom v Warszawie (00-854),Al. Jana Pawła II 23. Osobné údaje sa poskytli dobrovoľne na účely neskoršieho kontaktu. Osobné údaje sa sprístupnia výhradne subjektom, ktoré sú na to oprávnené na základe právnych predpisov. Máte právo pristupovať k obsahu svojich údajov a právo tieto údaje opravovať.

Zaregistrujte sa